NYHETEr.

NYHETER.

Stammarna i norra Kenya

Stammarna i norra Kenya kallar på oss att komma och predika evangelium och mäkla fred mellan dem. Vi har varit i norra Kenya under mars 2019 och sett Gud verka mäktigt i människors hjärta till försoning med Honom, i familjer, byar och mellan stammar. En stam som heter...

Filippinerna

Vi reser till Filippinerna mellan den 31 maj och 9 juni. Mats är inbjuden som huvudtalare på en konferens om samförstånd mellan stammar på ön Mindanao. Vi kommer även att ha outreach i byar på landsbygden samt undervisa ledare och...

Vi har aldrig sett en Pokot vid liv……

Vi har aldrig sett en Pokot vid liv... Så här lät det när då vår evangelist/ledare John L från Amaiya besökte våra församlingar utanför Isiolo bland stammen Turkana. Den enda gången man sett en man från Pokot har varit då man skjutit ihjäl en, i samband med stöld av...

Snart reser vi till Kenya

Om mindre än två veckor bär det iväg till Kenya, vi är ett team på 6 personer som åker för att predika på onådda platser, vi kommer att öppna två nya kyrkor/skola samt ha dop vid två tillfällen, matutdelning och mycket mer. Be gärna  med oss om stor framgång för Guds...

Vi åker tillbaka till Kenya…

Man ringer just nu från olika stammar och byar och ber om att vi ska komma och predika evangelium. Hela samhällen är trötta på att leva i andligt mörker och väntar på att någon ska komma med de goda nyheterna till dem, nyheterna som för människan från mörker till...

Fint besök från Kenya

I slutet av april hade vi den stora glädjen att ha våra samarbetspartners och vänner Peter Karangu och Paul Lokwa i Sverige. De berättade om vårt missionsarbete, hur det går framåt och fördjupas över tid i de olika stammarna. Det bestående intrycket och responsen från...

NYHET! Besök från Kenya

Våra vänner och medarbetare pastor Peter Karangu och pastor Paul Lokwa kommer till Sverige i slutet av april. Vi kommer att besöka olika församlingar samt ha samling i vårt hem. Är du intresserad av ett besök till din församling eller du vill träffa dem så kontakta...

X