Man ringer just nu från olika stammar och byar och ber om att vi ska komma och predika evangelium. Hela samhällen är trötta på att leva i andligt mörker och väntar på att någon ska komma med de goda nyheterna till dem, nyheterna som för människan från mörker till ljus, från mörkrets rike in i Guds rike. Vi är redo att gå till de mörka platserna, till platserna som ligger avlägset från civilisationen.

Är du en av dem som vill vara med och sända oss? Vi gör detta tillsammans, någon ber, någon sänder och vi går.

Vi åker ut till Kenya den 5 juli-17 juli.

Focus on the Harvest
Mission
Kyrka
Evangelisation
Församling
onådda folk

X