Vi har inte uppdaterat på ett halvt år, men under tiden så har arbetet expanderat ännu mer.

Under sommaren åkte vi dels till Filippinerna och ön Mindanao där vi uppmuntrade de lokala församlingarna och de lokala troende. Vi åkte till Kenya under juli månad och invigde kyrkan utanför Lokichoggio på gränsen till Sydsudan. Vi ser Guds hand verka mäktigt bland de troende och hur de får en stark längtan att söka fred med intilliggande stammar som de krigat med i generationer. Vi hade bland annat ett fredsmöte mellan Turkana från Kenya och Toposa från Sydsudan. Frukten från den dagen är att de nu lever i fred med varandra och vallar sina djur tillsammans.

Ytterligare en församling bland Turkana utanför Lokichoggio har planterats och de samlas för möten ”under trädet”

I september åkte vi med MAF så långt norrut man kan åka i Kenya, nämligen till Illeret som ligger ytterst nära gränsen till Etiopien. Där mötte vi och predikade för en stam som heter Daasanach och till största delen bor i Etiopien men 20.000 av dem bor i Kenya. Hungern efter att lära känna Jesus var mycket stor och ca 1500 dyrbara Daasanach tog emot Jesus på 4 dagar. Många blev döpta i den Helige Ande och började tala i nya tungor. Även där hade vi fredsmöte mellan Daasanach och Turkana, ca 700 personer var samlade. Vi döpte ett 90 tal i Turkanasjön omgivna av tuff män som skyddade mot eventuellt besök av krokodiler.

Genom Guds nåd och favör så kunde vi även här plantera församlingar och i just nu är en kyrka under uppbyggnad, halleluja!

X