Stammarna i norra Kenya kallar på oss att komma och predika evangelium och mäkla fred mellan dem. Vi har varit i norra Kenya under mars 2019 och sett Gud verka mäktigt i människors hjärta till försoning med Honom, i familjer, byar och mellan stammar. En stam som heter Toposa och som kommer från Sydsudan men även finns i Kenya kallar på oss om och om igen och vi satsar på och planerar för att möta dem i juli månad i år. Vi kommer även att möta en stam som heter Daashnash och som sände en representant att möta oss i Kakuma. Människor hungrar otroligt mycket efter evangelium och fred mellan stammarna och vi har ställt oss till förfogande. ”Herre här är vi, sänd oss”

Stå med oss i bön för denna möjlighet som vi har fått. Var med och sänd iväg oss, vi delar skörden lika!

X